Akademie věd ČR otevřela v květnu nové Centrum transferu znalostí a technologií /CeTTAV/

06. červen 2016 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Jedinečnost Centra spočívá zejména v koordinaci činností a výměně informací v transferu znalostí v rámci soustavy 54 pracovišť AV ČR. 

 

CeTTAV sídlí v Praze,  a to v druhém patře Wiehlova domu (Václavské náměstí 34). V těchto krásných a nově zařízených prostorách bude zabezpečovat nejen právní poradenství pro ochranu duševního vlastnictví, ale i inicializovat kontakty mezi výzkumnou a aplikační sférou, a to nejen domácí, ale i zahraniční. Bude se věnovat i vzdělávání manažerů výzkumných institucí a výzkumníků v oblasti technologického transferu a ochrany duševního vlastnictví, zakládání spin-off firem a marketingu. Důležité bude i propojování již existujících center transferu technologií. CeTT Centrum bude zajišťovat tyto aktivity jak svými odborníky, tak bude budovat sítě spolupracovníků, kteří by pokryli specializace ústavů Akademie věd. To bude užitečné především proto, aby směrem k aplikačním partnerům bylo dosaženo kritického objemu a lepší vyjednávací pozice.

Slavnostní akci zahájil předseda AV ČR prof. J. Drahoš shrnutím významu právní ochrany výsledků a její zkvalitňování v rámci Akademie věd. Ředitel SSČ AV ČR dr. Jiří Malý připomněl aktivity SSČ, které vybudování tohoto centra předcházely. Otevření se také zúčastnili zástupci vedení AV ČR, ředitelé pracovišť AV ČR, koordinátoři SAV21, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a zástupce předsedy Technologické agentury ČR. Následující spoluúčastníci popřáli novému útvaru úspěšnou práci a zlepšení efektivitu výzkumu v AV ČR.

TEXT: Ing. Jan Kopečný, DrSc. FOTO: AV ČR