Agrorisk.cz - Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí

24. květen 2021 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Počasí lze v rostlinné výrobě označit jako synonymum pro klíčový a současně nejhůře ovlivnitelný produkční faktor. V posledních desetiletích však výrazně mění obvyklé vzorce svého chování, což kromě dlouhodobých trendů přináší také zvýšený výskyt meteorologických extrémů. 

Jak posuny v teplotě, či změny ve vodní bilanci mají zásadní dopad na reakci neživých, tak i živých složek agrosystému, kam kromě pěstovaných polních plodin řadíme např. i patogeny a škůdce.

Jednou z možností, jak reagovat na dopady často nepříznivého vývoje počasí je podstatně intenzivnější využívání systémů včasné výstrahy, kombinujících aktuální a předpovězená meteorologická a fenologická data pro výskyt abiotických stresů, ale současně i na počasí závislých patogenů a škůdců. Pro řešení těchto problémů byl vytvořen systém agrorisk.cz, spuštěn 25. 1. 2021), který v sobě v první fázi zahrnuje řadu abiotických stresů (monitoring a předpověď vymrzání rostlin, jarních mrazíků, silného větru, vysokých teplot, sucha, teplot pro příjem živin, vhodného počasí pro agrotechnická opatření, poléhání porostů, vyležení) a dále dvacet biotických stresů (např. zavíječ kukuřičný, mšice broskvoňová, plíseň bramborová, stéblolam) si klade za cíl nabídnout uživatelům informace o potenciálním výskytu a předpovědi rizik v prakticky využitelném prostorovém a časovém rozlišení.

Systém je veřejně přístupný každému uživateli na webových stránkách agrorisk.cz, kde jsou bezplatně nabízeny denně aktualizované informace o potenciálním výskytu sledovaných abiotických (neživých) i biotických (živých) škodlivých či omezujících faktorů pro rostlinou produkci. Obě skupiny rizik identifikujeme v rámci dlouhodobých výzkumů (např. Windels et al., 1998, Rossi et al., 1992, Trnka et al., 2007, Žalud et al., 2020) pomocí algoritmů jejich závislosti na počasí a modelů výskytů chorob a škůdců. I proto byl pro realizaci tohoto portálu sestaven široký tým odborníků, meteorologů, klimatologů, agrometeorologů, fytopatologů a entomologů z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Mendelovy univerzity v Brně, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Všechna sledovaná rizika mají v rámci portálu agrorisk.cz vlastní popis, doplněný fotografiemi a odkazy na další informace např. na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (Rostlinolékařský portál). Cílovou skupinu a uživatele výsledků tvoří zemědělci, především agronomové, rostlinolékaři a další pracovníci v rostlinné výrobě.

Celý článek prof. Zdeňka Žaluda a kol., který vyšel na stránkách agromanual.cz si můžete přečíst ZDE