Vyhledávání fráze #page

Časopis A Věda a výzkum se věnuje i výzkumu řas a sinic v Třeboni

10. srpen 2021

Nejnovější číslo totiž přináší reportáž z třeboňského Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR. Více informací ZDE  

 

Plýtvání jídlem: více než miliarda tun potravin se každý rok vyhodí

30. leden 2023

Na jednoho Evropana připadá přibližně 96 až 115 kilogramů vyhozeného jídla za rok. Více než polovinu mají na svědomí domácnosti. Jaké dopady má plýtvání jídlem a jak mu zamezit? Celospolečensky závažnému tématu jsme se věnovali v časopise A / Věda a výzkum.

Znáte nějakého Michala? Pak asi víte, že má jmeniny 29. září. Na stejný den připadá od roku 2020 jiný „svátek“ – Mezinárodní den povědomí o plýtvání jídlem. Vyhlásila jej Organizace spojených národů s cílem upozornit na negativní dopady plýtvání jídlem a nastavit lepší a odolnější potravinový systém. Potravinová krize zasáhla novodobý svět už v roce 2008. S podobnými problémy se planeta potýká i v současnosti.

Příčin je několik a jsou různě provázány. Klimatická změna, sucho, degradace půdy, rychlý nárůst obyvatel, energetická krize a v neposlední řadě současná geopolitická situace, zejména válečný konflikt na Ukrajině. Světoví lídři o problému vědí, někteří se jej snaží řešit, jiní jen tiše přešlapují opodál. Do debaty, jak situaci čelit, se zapojuje i vědecká obec. Nabízí různá řešení, například cílené genové editace rostlin, které mohou zajistit vyšší odolnost zemědělských plodin vůči chorobám i škůdcům, a tím pádem i větší úrodu.

Jak nakrmit svět
Aby mohla politická reprezentace činit kvalifikovaná rozhodnutí (například povolit využití plodin šlechtěných genovou editací), potřebuje dostatek relevantních informací, založených na vědecky podložených a ověřených datech. I proto vznikají různé studie, šetření a výzkumy, aby podobné informace zprostředkovaly. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu AV ČR realizuje pravidelná dotazníková šetření mezi českou veřejností. Zjišťuje, jaký je postoj lidí k plýtvání potravinami, jaké je jejich nákupní a spotřebitelské chování či které problémy v dané oblasti vnímají jako nejpalčivější.

„Plýtvání jídlem má velmi vážné ekologické, ekonomické i sociální dopady. Na světě se vyhodí přibližně jedna třetina produkce, což je asi 1,3 miliardy tun. Toto množství by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí,“ říká Radka Hanzlová ze Sociologického ústavu AV ČR, která se tématu věnuje také v rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Jeho cílem je přispět na národní úrovni k zajištění dostatku kvalitních potravin a na globální úrovni k využití potenciálu české vědy pro pomoc zemím třetího světa. Reaguje tak na jednu z nejdůležitějších výzev současnosti, kterou je zabezpečení potravin pro stále rostoucí světovou populaci.

Proti jiným částem světa (například značné části afrických zemí) si Evropané stále ještě žijí v blahobytu. Potravin je dostatek (vlastně nadbytek), police a regály obchodů jsou plné. Pravděpodobně i to je příčinou, proč Evropané patří k největším „plýtvačům“. Každý rok vyhodí potraviny za neuvěřitelných 149 miliard eur. Běžný občan České republiky už však krizi začíná pociťovat také, především na své peněžence. Ceny ovoce, zeleniny, pečiva, másla i dalších produktů stoupají, a nejen v řádu jednotek korun.

Přesto však, jak upozorňuje Radka Hanzlová, neexistuje ve světě ani u nás dostatek vypovídajících výzkumů a dat ani přesná metodologie, jak potravinový odpad měřit, co do něj započítávat. Jde tedy většinou pouze o kvalifikované odhady. „I tak jsou čísla alarmující,“ dodává socioložka.

Co si myslí Češi
CVVM provedlo v letošním roce několik šetření, která zjišťovala postoje českých občanů k problematice plýtvání jídlem. Respondenti měli například vyjádřit souhlas, či nesouhlas s několika výroky. Nejčastěji souhlasili s výrokem „když připravuji jídlo, dbám na to, abych využil vše, co lze“, a to v 82 procentech. Více než tři pětiny dotázaných pak souhlasily s tím, že „když plýtvají jídlem, mají špatné svědomí“. Rovněž se ukázalo, že pro dvě třetiny respondentů je rozhodujícím faktorem, zda jídlo vyhodit, či nevyhodit, vzhled či zápach konkrétní potraviny.

Co se týká vzhledu vyhazovaného jídla – zejména ovoce a zeleniny – zjišťovali výzkumníci, jak je to v Česku s nakupováním vzhledově ne zcela dokonalých kousků. Ke spotřebitelům se totiž nedostane dvacet až třicet procent z celkového množství. V průzkumu se ukázalo, že veřejnost „ošklivkám“ příliš nefandí. Při zachování stejné ceny by si mezi zeleninou a ovocem, kde by vedle sebe ležely nedokonalé a tvarově perfektní kusy, 65 procent dotázaných spotřebitelů vybralo dokonalý.

Jaký k tomu mají důvod? Dokonalé kousky se lépe čistí a krájí. Když se výzkumníci ptali, proč by si lidé naopak koupili zeleninu nedokonalou, bylo hlavním důvodem přesvědčení, že nedokonalost znamená přirozenost a takové produkty nejsou chemicky ošetřeny. Respondenti si rovněž myslí, že rozhodující vliv na požadovaný vzhled ovoce a zeleniny, které se dostanou na pulty obchodních řetězců a supermarketů, mají normy Evropské unie a obchodních řetězců a supermarketů.

Stranou nezůstaly ani otázky týkající se šetrného chování k životnímu prostředí v souvislosti s nakupováním potravin, nebo způsobem stravování. Pro českou veřejnost je při nákupech jídla jednoznačně nejdůležitější cena a následně složení, naopak nejméně důležitý je obalový materiál. Přibližně jedna čtvrtina respondentů kupuje alespoň občas biopotraviny a téměř tři pětiny přinejmenším někdy kompostují, buď na zahradě, nebo dávají bioodpad do hnědých popelnic, takzvaných kompostejnerů.

Co dalšího prospěšného pro životní prostředí lidé dělají? Nejčastěji si na nákup nosí vlastní tašku a doma třídí běžný odpad. Příliš ovšem nenakupují zeleninu a ovoce do „nekonečných sáčků“ a ani se nesnaží omezit jízdy autem (například právě na nákup).

Celý článek na webových stránkách AV ČR

Problematiku genetických modifikací přiblížil ministryni Langšádlové při její návštěvě ÚEB prof. Jaroslav Doležel

20. únor 2023

Vědci ministryni 7. února 2023 představili úspěšné výsledky pracoviště a provedli ji po laboratořích. Návštěvu završila degustace jablek vyšlechtěných ústavem.

Setkání ministryně s vědci se zúčastnila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která tak využila příležitost navštívit své domovské vědecké pracoviště. Návštěvě badatelé představili úspěšné výzkumy Ústavu experimentální botaniky AV ČR a jejich využití v praxi.

Budoucnost potravin

Díky genetické modifikaci rostlin bychom mohli nasytit populaci a zároveň se vypořádat s tlakem na snižování množství chemikálií, které má za následek úbytek výnosů plodin. Jak upozornil Jaroslav Doležel, výzkumy ústavu tak mohou pomoci od hrozícího nedostatku potravin.

Tématu už se věnovala například konference Genové editace pro bezpečné potraviny a kvalitnější zemědělské plodiny jako jedna z akcí Akademie věd ČR připravených při českém předsednictví Rady Evropské unie. Zabezpečení dostatku potravin je zároveň předmětem programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost, jehož je Jaroslav Doležel koordinátorem. Na něj prezentací navázal Ondřej Novák ukázkou výsledků ve výzkumech rostlinných hormonů.

Celý článek na webu AV ČR  

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR