Výstava „Nature – Future: Rostliny budoucnosti“

12. duben 2019

Nature – Future : Rostliny budoucnosti“

 

Termín výstavy: 8. 2. – 12. 4. 2019

Místo: Galerie Věda a umění  v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 

Cílem výstavy je představit současné objevy v genetice zemědělských plodin, ke kterým v rámci programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost významně přispívají vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Velkým úspěchem je například přečtení genomu pšenice seté, která je základní potravinou pro více než třetinu lidstva. Právě čeští vědci vyvinuli unikátní metodu čtení dědičné informace, kterou lze aplikovat i u jiných plodin, a která umožňuje rychlejší izolaci genů odpovědných za důležité vlastnosti rostlin. 

Jedním z prvních vědců, kteří přišli s myšlenkou uchování genetické rozmanitosti, byl sovětský botanik a genetik N. I. Vavilov (1887–1943), který se zabýval odolností rostlin vůči chorobám a vyhledáváním planých předchůdců plodin a identifikoval geografická centra vzniku kulturních rostlin. Během více než stovky expedic osobně sesbíral tisíce položek (zejména semen) nejrůznějších rostlin, a položil tak základy největší světové genové banky, která je dnes součástí Vavilova institutu v ruském Sankt Petěrburgu (v době jeho života obsahovala sbírka na 250 tisíc položek). Za svou vědeckou práci se v Sovětském svazu vděku nedočkal a ve 40. letech 20. století byl z politických důvodů odsouzen k trestu smrti, který mu byl později zmírněn na 20 let vězení, kde také po třech letech zemřel.

Návštěvníci budou mít možnost na výstavě zhlédnout soubor velkoplošných fotografií, které ve dvanácti stále funkčních experimentálních stanicích Vavilova institutu pořídil švýcarský fotograf Mario del Curto (*1955). Snímky zachycují zoufalou snahu zaměstnanců o udržení zakladatelova odkazu a dokumentují současný stav pracovišť, jejichž osud byl často velmi dramatický. 

Součástí výstavy bude také prezentace pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a jejich objevů a „živé“ ukázky rostlin a semen. 

Výstavu doprovodí bohatý doprovodný program zahrnující interaktivní prezentace s ukázkami pro širokou veřejnost, komentované prohlídky, besedu s autorem fotografií, workshop fotografování a přednášku pro odbornou veřejnost.