Vědecké osobnosti

21. prosinec 2015

Koordinátor programu Prof. Ing. Jaroslav Doležel DrSc. /ÚEB/

vystudoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Zabývá se strukturou a evolucí genomu rostlin, vede olomoucké Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Karlově univerzitě. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR.

Výzkumné téma:  Genomika a biotechnologie rostlin pro efektivní šlechtění

 

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.  /MBÚ/

vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Pracuje v Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Zaměřuje se především na slizniční imunitu, střevní mikroflóru a její význam pro vznik chronických onemocnění a na imunopatologii střev.   Od roku 2000 je členkou Učené společnosti ČR.

Výzkumné téma:  Nezávadnost nových zdrojů surovin pro bezlepkovou dietu a využití probiotik v prevenci

 

Prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD. /MBÚ/

vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Třeboni se zabývá biofyzikálním studiem fotosyntézy planktonních řas. Přednáší na Biologické fakultě Jihočeské univerzity.

Výzkumné téma:  Využití mikrořas v potravě

 

Ing. Jan Kopečný DrSc. /ÚŽFG/

vystudoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vybudoval Laboratoř anaerobní mikrobiologie a zabývá se biochemií, genetikou a genomikou anaerobních bakterií a hub především v trávicím traktu domácích zvířat a člověka.

Výzkumné téma:  Molekulární technologie pro šlechtění anaerobů

 

Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. /ÚCHP/

vystudovala VŠCHT Praha, Organickou technologii. V ÚCHP vede oddělení a je členkou Sněmu AV ČR a několika Oborových rad pro doktorská studia, kde také přednáší. Zabývá se také biotechnologiemi a je hlavním řešitelem Centra kompetence BIORAF.

Výzkumné téma:  Separace cenných látek z rostlinných materiálů pro podporu zdravé výživy

 

Mgr. Naděžda Čadová /SOÚ/

vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí v Centru pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu (CVVM) jako vedoucí projektové činnosti, Má na starosti vedení projektu kontinuálního výzkumu veřejného mínění Naše společnost a zakázky, které CVVM realizuje. Odborně se věnuje zejména metodologii kvantitativních sociologických výzkumů.

Výzkumné téma:  Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém

 

RNDr. Roman Hobza, Ph.D. /BFÚ, ÚEB/

Vystudoval Biologickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Na Biofyzikálním ústavu v Brně a částečně na Ústavu experimentální botaniky v Olomouci se zabývá především strukturní a funkční genomikou rostlin. Přednáší na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích, Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a Přírodovědecké Fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumné téma:  Moderní metody editace genomu: nástroje pro zajištění dostupnosti a kvality potravin