Přednáška prof. Doležela O dědičné informaci rostlin a jejím luštění

20. únor 2019

Prof. Jaroslav Doležel: O dědičné informaci rostlin a jejím luštění  

Kdy: 20. 2.  2019 

Kde: Přednáška se uskuteční ve středu od 15:00 v aule PřF (učebna 2.001, 17. listopadu 12).  

Profesor Jaroslav Doležel se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její strukturu a změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Se svým týmem vypracoval nové metody, které usnadňují analýzu složitých genomů a v rámci mezinárodních projektů se podílí na čtení dědičné informace významných druhů rostlin. Je autorem více než 300 článků v impaktovaných časopisech, editorem tří knih a byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu více než 20 projektů, včetně projektů EU. V roce 2018 obdržel Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.

14. cyklus kurzu Současná chemie 

Olomoucká věda v roce 2019. Tak zní podtitul letošního 14. ročníku cyklu přednášek Současná chemie, který stejně jako v předchozích letech povede profesor Pavel Hobza, nositel národní ceny Česká hlava a profesor Katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Více informací ZDE