Konference Rizika a potenciál genového editování

03. duben 2019

Zveme vás na konferenci "Rizika a potenciál genového editování", která se uskuteční 3. dubna 2019 od 14:00  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

 
 
 

Jednu z přednášek prosloví koordinátor našeho programu, prof. Doležel, který bude hovořit na téma "Genové editování, jeho předpoklady a potenciál v zemědělství".

Konferenci pořádá Poslanecká sněmovna PČR a Středoevropský technologický institut CEITEC.