Otevření instalace v olomoucké Pevnosti poznání

22. březen 2018

Přiblížit návštěvníkům olomouckého interaktivního muzea vědy Pevnost poznání práci olomouckých vědců je cílem nové instalace ve stálé expozici interaktivního muzea vědy Pevnost poznání. Historicky vzácná budova s dřevěnou konstrukcí, původně dělostřelecký sklad z 19. století, byla pro veřejnost otevřena v dubnu 2015. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a spadá pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého. V roce 2017 toto muzeum navštívilo na 100 tisíc lidí.

Díky podpoře Strategie AV21 budou mít malí i velcí návštěvníci možnost lépe pochopit práci, která ve světě proslavila laboratoř prof. Jaroslava Doležela z ÚEB AV ČR, v. v. i. V muzeu si budou moci prohlédnout různé fáze dělení buňky. K tomuto účelu byly do Pevnosti poznání pořízeny dva přístroje, digitální kamera HD 102, HDMI včetně optického adaptéru 0,5x a laboratorní trinokulární mikroskop LABO PROFI 3013-T LED. Preparáty připravili pracovníci olomoucké laboratoře ÚEB AV ČR v. v. i. Součástí instalace bude také model DNA a informační panely a polepy. Nyní finišují přípravy na slavnostní otevření expozice v březnu 2018. V průběhu dalších let se bude pracovat na jejím dalším rozšíření. 

Expozici plánujeme slavnostně otevřít 22. 3. 2018. Přijďte se podívat!