Mezinárodní workshop GAP v Třeboni

19. srpen 2017

Mezinárodní workshop GAP (Group of Aquatic Primary Productivity) vznikl v roce 1980 s cílem soustředit světové odborníky na primární produktivitu ve vodních ekosystémech, kteří, spolu s mladými výzkumníky a studenty, definují konkrétní oblasti krátkých experimentů, které se během workshopu uskuteční, vyhodnotí a následně publikují. Od svého vzniku proběhlo 9 takových workshopů po celém světě (Rakousko, Izrael 2x, JAR, Francie, Holandsko, Kanada, Švýcarsko, Španělsko). Na rok 2017 byla vybrána Česká republika.

Workshop se koná od 19. do 30. srpna 2017 v Třeboni a předpokládaný počet účastníků je 80.

Nosným tématem workshopu je porovnání klasickým metod studia aquatické primární produktivity s moderními přístupy, které zahrnují techniky molekulární biologie.

Workshop je rozdělen do čtyř bloků, z nichž jeden blok je věnován studiu primární produktivity v řasových kultivacích. Výsledky takových experimentů mohou být využity při zvyšování produkce a/nebo snižování náročnosti masových kultivací mikrořas pro využití například v potravinářském nebo krmivářském průmyslu.

Více informací ZDE

Nově přidaná videa

Rozhovory, reportáže