Letní škola Algatech

09. červenec 2018

Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., výzkumné pracoviště v Třeboni otevírá od 9. 7. - 27. 7. 2018 druhý ročník mezinárodních letních škol pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Cílem je ukázat studentům, jak se pracuje ve výzkumné instituci, která je světově uznávaným pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu.


  • Studenti si v rámci naší letní školy budou mít možnost vybrat z pěti reálných výzkumných projektů, na kterých budou pracovat pod vedením zkušených odborníků.  Budou mít možnost využít naši moderní infrastrukturu (konfokální mikroskopie, cytometrie, hmotnostní spektrometrie, apod.). Studenti získají certifikát o absolvování letní školy. 
  • Ubytování pro studenty bude zajištěno v areálu Centra zdarma. Stravování není zajištěno, ale v areálu Centra jsou k dispozici kuchyňky nebo bude možné se stravovat v nedaleké Třeboni.

Více informací ZDE
Nově přidaná videa

Rozhovory, reportáže