Konference ICCT Mikulov

16. duben 2018

Pátý ročník mezinárodní konference, které se za výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV 21 účastní Ústav chemických procesů, navazuje na dlouholetou tradici chemicko-technologických konferencí a klade si za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu.
Posláním konference je též rozvíjet vzájemnou informovanost a přeshraniční spolupráci mezi pracovníky a studenty z různých chemických oborů a regionů.
Záměrem je v neposlední řadě cíleně podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu (včetně malých a středních podniků), akademické sféry, vzdělávacích organizací i vládních institucí. 
Důležitá je přitom výměna znalostí a zkušeností v celoevropském měřítku, jak to odpovídá otevřenému prostoru chemie v moderních technologiích, ve sdílení informací, při obchodní výměně a zejména v neomezené mezinárodní mobilitě chemických odborníků. 

TEMATICKÉ OKRUHY

Chemické technologie a materiály, zdroje energie

      - Petrochemie a organická technologie
      - Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
      - Polymery, kompozity
      - Anorganická technologie
      - Materiálové inženýrství (včetně moderních kovových biomateriálů pro lékařské účely)
      - Biotechnologie a biorafinace
      - Syntéza a výroba léčiv

Technologie pro ochranu prostředí

      - Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd
      - Bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik, atd.
      - Ekonomika chemického průmyslu
      - Chemické procesy a aparáty

Více informací ZDE