Academia Film Olomouc 24. - 29. 4. 2018

24. duben 2018

Také na 53. ročníku mezinárodního festivalu populárně- vědeckých filmů AFO se představí i naše sekce Potraviny pro budoucnost. Můžete se těšit na zajímavé filmy, besedy a přednášky. vyhlásíme také Cenu výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie Akademie věd ČR. Náš výzkumný program řeší jeden z nejpalčivějších problémů současnosti, kterým je zajištění dostatku kvalitních potravin. Zajištění potravinové bezpečnosti považujeme za zásadní pro další vývoj společnosti, a to jak v České republice, tak v mezinárodním kontextu.  Cena je udělována za přínos k popularizaci tohoto tématu mezi nejširší veřejností. Za rok 2017 ji získal belgický snímek Another Way (with Vegetables) režisérky Anne Closset za velmi inovativní a nevšední přístup k této problematice. 

Více informací k festivalu najdete zde